Η σελίδα DSCH αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαδικτυακών Ηλεκτρονικών Μαθημάτων ( e-Learning ) που αναρτήθηκε για επίδειξη - δοκιμαστική λειτουργία.

Περιλαμβάνει τμήματα τάξεων οργανωμένα όπως οι τάξεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Για τη δοκιμαστική χρήση έχουν δημιουργηθεί τρεις (3) μαθητές που συμμετέχουν σε ορισμένα μαθήματα. Τα στοιχεία τους είναι δημοσιοποιημένα στην Αρχική σελίδα. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μελλοντικός χρήστης μπορεί να τα συμβουλευτεί και να συνδεθεί στα αντίστοιχα μαθήματα.

Εκπαιδευτικοί, που θέλουν να γνωρίσουν τον κόσμο του e-Learning, μπορούν να κάνουν αίτηση εγγραφής στο διαδικτυακό σχολείο η οποία ελέγχεται και αναλόγως γίνεται δεκτή από το διαχειριστή της σελίδας. Εν συνεχεία μπορούν να συμμετάσχουν στα ελεύθερα μαθήματα του σχολείου ή να αιτηθούν τη συμμετοχή τους σε κλειστά μαθήματα.

Ο κύκλος εκπαίδευσης ενός μαθήματος περιλαμβάνει υλικό σε ηλεκτρονική μορφή προσβάσιμο από παντού, πληθώρα ασκήσεων, θεωρία, οπτικοακουστικό υλικό, παραπομπές και κριτήρια αξιολόγησης.

Σε κάθε στάδιο ο μαθητής μέσα από τις δραστηριότητες βαθμολογείται και ελέγχεται για τις επιδόσεις του.

Υπάρχει η δυνατότητα οι εκπαιδευτικοί να ζητήσουν τη δημιουργία και διαχείριση του δικού τους μαθήματος μεσω της φόρμας επικοινωνίας.