Τάξεις σχολικού έτους 2019 - 2020

Τα μαθήματα σε κάθε τάξη είναι διαθέσιμα κατόπιν εγγραφής των μαθητών. Οι εγγραφές γίνονται με δύο τρόπους. Είτε με τη φυσική σας παρουσία στο φροντιστήριο μας, είτε μέσα από τη σελίδα μας κάνοντας αίτηση εγγραφής και έγκρισης από τη διεύθυνση.


τρόπος παρακολούθησης

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες (μαθητές) μπορούν να παρακολουθούν όλο το πρόγραμμα της εκπαίδευσης με το δικό τους ρυθμό εντός ορίων που θέτει ο εκπαιδευτικός όταν πρόκειται για τμήμα με χρονοδιάγραμμα αρχής και τέλους. Υπάρχουν και περιπτώσεις μαθημάτων που τα όρια αυτά είναι εντελώς ελεύθερα και αποφασίζει ο εκπαιδευόμενος πότε θα ολοκληρώσει το μάθημα.