Μαθήματα της τετάρτης τάξης του δημοτικού σχολείου.