Μαθήματα της πέμπτης τάξης του δημοτικού σχολείου.