Μαθήματα των τμημάτων Γενικής Παιδείας της Γ' Λυκείου.