Μαθήματα των τμημάτων Γενικής Παιδείας της Β' Λυκείου.